Zielona technologia

CAVITA BIOCOMPLEX

+48 606 142 670

Kompleksowe wsparcie dla rolnictwa

W zależności od tego przeznaczony jest do stosowania w postaci nawozów organiczno-mineralnych, stymulatorów wzrostu roślin uprawnych, a także jako agro-strukturyzator gleby.

CAVITA BIOCOMPLEX - Co to jest?

Wielofunkcyjny, przyjazny dla środowiska nawóz organiczny wytwarzany jest na bazie torfu nizinnego przy użyciu unikalnej opatentowanej technologii.

Zastosowanie metody ultradźwiękowej kawitacji w procesie produkcji CAVITA BIOCOMPLEX skutkuje niezwykle intensywnym rozdrobnieniem cząstek torfu w wodzie do poziomu nanocząstek (40-60 nm), ekstrakcją jego aktywnych substancji do fazy ciekłej, a także zwiększeniem efektywności odżywiania poprzez wnikanie tych substancji do struktur komórkowych rośliny.

To właśnie dlatego CAVITA BIOCOMPLEX wyróżnia się na tle innych nawozów produkowanych na bazie torfów, a efekt widocznych przyrostów plonów nawożonych nim roślin uzyskuje się przy zastosowaniu mniejszych dawek. Jest to doskonały środek poprawiający strukturę i właściwości granulometryczne gleby, jak również jej stosunki termiczne i wodne.

Może być stosowany jako nawóz organiczny, stymulator wzrostu roślin uprawnych, a także jako substancja poprawiająca właściwości gleby do zastosowania w użyźnianiu doglebowym, zaprawianiu nasion, nawożeniu dolistnym roślin.

 

ZADANIA PRODUCENTÓW ROLNYCH

ZWIĘKSZENIE PLONÓW ROŚLIN PRZY MINIMALIZACJI KOSZTÓW PRODUKCJI

OCHRONA ŻYZNOŚCI GLEBY

POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UZYSKANEGO PRODUKTU

EKOLOGIA PROCESU PRODUKCJI

CAVITA BIOCOMPLEX - Zawiera

1. KOMPLEKS BIOLOGICZNIE CZYNNYCH SUBSTANCJI ORGANICZNYCH, w skład którego wchodzą:
• Kwasy huminowe
• Kwasy fulwowe
• Woski, parafiny, oleje
• Celuloza
• Lignina

2. MAKRO- I MIKROELEMENTY, w tym:
N, P, K Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Mn

EU_Organic_Logo_Colour_rgb

ZALETY STOSOWANIA AGROPREPARATU „BIOCOMPLEX”

 • Dzięki dużej zawartości substancji humusowych stymuluje wzrost i rozwój roślin przez cały cykl życia
 • Wspomaga intensyfikację procesów fotosyntezy w zielonych częściach roślin
 • Zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe w okresie wegetacji, w różnych warunkach atmosferycznych
 • Skraca czas dojrzewania i poprawia jakość owoców i warzyw
 • Korzystnie wpływa na właściwości cieplne i wodne gleby oraz zatrzymuje wodę w warunkach jej ostrego niedoboru
 • Pozytywnie wpływa na charakter i intensywność wszystkich fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów zachodzących w glebie
 • Zapewnia utrzymanie równowagi składników odżywczych w glebie
 • Charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wykorzystania substancji biologicznie czynnych i składników odżywczych
 • Skuteczny już w małych dawkach

PREPARAT JEST NIETOKSYCZNY, UMOŻLIWIA JEDNOCZESNE STOSOWANIE I SPOŻYWANIE OWOCÓW!!!

Sposoby aplikacji

 • Nawóz przebadany i pozytywnie zaopiniowany m.in. przez: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
 • Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr. 694/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.
 • Nawóz organiczny CAVITA BIOCOMPLEX, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1165 w sprawie produkcji ekologicznej, może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.
Produkt znajduje się na liście nawozów i polepszaczy gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/625/2022.

Kontakt

Dane firmy

CAVITA GROUP sp. z o.o.

Krawiecka 1/101

50-148 Wrocław

Dane kontaktowe

Telefon:

+48 606 142 670

E-mail:

info@cavita-group.eu