Zielona technologia

CAVITA BIOCOMPLEX

+48 71 722 77 45

Odkryj potencjał natury z CAVITA BIOCOMPLEX

CAVITA BIOKOMPLEX – Innowacyja opatentowana technologia kawitacji torfu.

Kompleksowe wsparcie dla rolnictwa

CAVITA BIOCOMPLEX to zaawansowany nawóz organiczny, który dzięki dużej zawartości substancji humusowych stymuluje wzrost i rozwój roślin przez cały cykl życia. Wspomaga intensyfikację procesów fotosyntezy w zielonych częściach roślin, co przekłada się na większą ilość i lepszą jakość plonów.

CAVITA BIOCOMPLEX - Co to jest?

CAVITA BIOCOMPLEX to pierwszy wysoce skuteczny i jedyny taki preparat na rynku. Wielofunkcyjny, przyjazny dla środowiska nawóz organiczny wytwarzany na bazie torfu nizinnego przy użyciu unikalnej opatentowanej technologii ultradźwiękowej kawitacji, która prowadzi do niezwykle intensywnego rozdrobnienia cząstek torfu w wodzie do poziomu nanocząstek (40-60 nm), ekstrakcji jego aktywnych substancji do fazy ciekłej, a także zwiększenia efektywności odżywiania poprzez wnikanie tych substancji do struktur komórkowych rośliny.

W żadnym przypadku nie można porównywać nawozu CAVITA BIOCOMPLEX z innymi nawozami pod względem zawartości składników odżywczych, w tym szczególnie z nawozami mineralnymi.

Nawozy mineralne zawierają zazwyczaj jeden lub kilka składników odżywczych oraz balast i nic poza tym. Przyswajalność składników odżywczych w nawozach mineralnych kształtuje się na różnym poziomie, ale można potwierdzić, że w zależności od panujących warunków glebowych i atmosferycznych znaczna część dostarczanych roślinom składników odżywczych nie jest przyswajana przez rośliny, przez co rolnicy ponoszą straty.

Nawóz CAVITA BIOCOMPLEX cechuje blisko 100 % przyswajalność dostarczanych roślinom składników pokarmowych i nie jest to jeden składnik, jak zazwyczaj w przypadku nawozów mineralnych, a cała gama czynnych substancji organicznych.

ZADANIA PRODUCENTÓW ROLNYCH

ZWIĘKSZENIE PLONÓW ROŚLIN KULTURALNYCH PRZY MINIMALIZACJI KOSZTÓW PRODUKCJI

OCHRONA ŻYZNOŚCI GLEBY

POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UZYSKANEGO PRODUKTU

EKOLOGIA PROCESU PRODUKCJI

CAVITA BIOCOMPLEX - Zawiera

1. KOMPLEKS BIOLOGICZNIE CZYNNYCH SUBSTANCJI ORGANICZNYCH, w skład którego wchodzą:
Kwasy humusowe
Kwasy bulwowe
Mono i disacharydy
• Woski, parafiny, oleje
• Celuloza
• Lignina
2. MAKRO I MIKROELEMENTY, w tymN, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Mn

Dostarczone roślinom wszystkie wymienione wyżej składniki w połączeniu z bardzo dużą zawartością substancji organicznej (ponad 98 % w s.m.) powodują, że nawóz CAVITA BIOCOMPLEX działa w różnych zakresach i poza funkcją nawozową jest doskonałym środkiem poprawiającym strukturę i właściwości granulometryczne gleby, jak też jej stosunki termiczne i wodne, co właśnie odróżnia go od działania nawozów mineralnych.

bio

CAVITA BIOCOMPLEX - dodatkowe informacje

1. Nawóz przebadany i pozytywnie zaopiniowany m.in. przez:
 – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
2. Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr. 694/22 z dnia 25 stycznia 2022 r.
3. Nawóz organiczny CAVITA BIOCOMPLEX, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1165 w sprawie produkcji ekologicznej, może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.
Produkt znajduje się na liście nawozów i polepszaczy gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/625/2022.

PREPARAT JEST NIETOKSYCZNY, UMOŻLIWIA JEDNOCZEŚNIE STOSOWANIE I SPOŻYWANIE OWOCÓW!!!

Metody aplikacji

ZAPRAWIANIE NASION

Wzmocnienie energii kiełkowania i zdolności kiełkowania nasion

1 - 3 Litra koncentratu/tonę nasion

Stosowanie do gleby

Zwiększa żyzność gleby, ochrania przed procesami erozyjnymi, stymuluje rozwój roślin

100 - 150 Litrów/h

Uprawy polowe

Zwiększa produkcję i jakość produktu

Nawożenie dolistne

Zboża, rośliny strączkowe, słoneczniki, buraki, ziemniaki.

Do oprysków dolistnych stosować roztwory nawozu o stężeniu 0,1-1,0 %. Ilość cieczy roboczej należy dobrać w taki sposób, aby cała powierzchnia liści została zwilżona. Średnio zużycie roztworu roboczego do oprysku dolistnego takich upraw wynosi
100-300 l/ha. W konsekwencji średnia dawka koncentratu przy tej aplikacji wynosi 0,1-1,0 l/ha

UPRAWa warzyw

Zwiększa produkcję i jakość produktu

nawożenie dolistne

W okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego stosować nawóz w formie oprysku 0,1 % roztworem nawozu, 3-5 razy w sezonie, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych
(wysokie temperatury, i ich nagłe zmiany, susza itp.)
Rośliny większe i silniej rosnące opryskiwać częściej, w taki sposób, aby cała powierzchnia liści została
zwilżona.

ZALETY STOSOWANIA nawozu organicznego
„cavita BIOCOMPLEX”

1. Dzięki dużej zawartości substancji humusowych stymuluje wzrost i rozwój roślin przez cały cykl życia!
2. Wspomaga intensyfikację procesów fotosyntezy w zielonych częściach roślin!
3. Zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe w okresie wegetacji, w różnych warunkach atmosferycznych!
4. Skraca czas dojrzewania i poprawia jakość owoców i warzyw!
5. Korzystnie wpływa na właściwości cieplne i wodne gleby!
(Właściwości strukturalne torfu nanodyspergowanego są wyjątkowe!)
6. Pozytywnie wpływa na charakter i intensywność wszystkich fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów zachodzących w glebie!
7. Charakteryzuje się dużą zdolnością zatrzymywania wody w warunkach jej ostrego niedoboru!
8. Zapewnia utrzymanie równowagi składników odżywczych w glebie!
9. Zapobiega rozwojowi zgnilizny korzeni!
10. Charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wykorzystania substancji biologicznie czynnych i składników odżywczych!
11. Efekt widocznych przyrostów plonów nawożonych roślin nawozem CAVITA BIOCOMPLEX uzyskuje się przy zastosowaniu mniejszych dawek.

UPRAWY PASZOWE, ZIOŁA TRAWNIKOWE, KWIATY

ZIOŁA TRAWNIKOWE

Rodzaj zabiegu:

EXTRA-ROOT 1%

roztwór roboczy – INTENSYFIKACJA

WZROST: 50-80%

JĘCZMIEŃ

Rodzaj zabiegu:

KORZEŃ 1%

rozwiązanie robocze

WZROST: 15-20%

UPRAWY MELONA

ARBUZ

Rodzaj zabiegu:

EXTRA-ROOT 1%

roztwór roboczy

WZROST: 20%

DYNIA

Rodzaj zabiegu:

EXTRA-ROOT 1%

roztwór roboczy

WZROST: 20%

ZIARNA I PULSY ZIARNA

KUKURYDZA

Rodzaj zabiegu:

KORZEŃ 1%

roztwór roboczy

WZROST: 15-20%

PSZENiCA

Rodzaj zabiegu:

KORZEŃ 1%

roztwór roboczy

WZROST: 27-33%

UPRAWY PRZEMYSŁOWE

BURAKI

Rodzaj zabiegu:

ZASTOSOWANIE DO GLEBY 5%

roztwór roboczy

WZROST: 65% (Wzrost zawartości cukru o 19% Wzrost wydajności cukry o 60%)

SŁONECZNIK

Rodzaj zabiegu:

EXTRA-ROOT 1%

roztwór roboczy

WZROST: 15-20%

UPRAWY WARZYWNE

OGÓRKI

Rodzaj zabiegu:

ZASTOSOWANIE DO GLEBY 5%

roztwór roboczy

WZROST: 20-25%

POMIDORY

Rodzaj zabiegu:

ZASTOSOWANIE DO GLEBY 5%

roztwór roboczy

WZROST: 20-25%

PAPRYKA

Rodzaj zabiegu:

ZASTOSOWANIE DO GLEBY 5%

roztwór roboczy

WZROST: 20-25%

Kontakt

Dane firmy

CAVITA GROUP sp. z o.o.

Krawiecka 1/101

50-148 Wrocław

Dane kontaktowe

Telefon:

+48 71 722 77 45

+48 791 383 100

E-mail:

info@cavita-group.eu